Andre udførte opgaver

 • APV – ArbejdsPladsVurdering fra A til Z
 • Myndighedsansøgning, sagsbehandling og opfølgning. Tovholder på opgaven til godkendelse er opnået
 • Implementering af miljøgodkendelse, driftsjournaler, udarbejdelse af tilhørende drifts- og arbejdsmiljøinstruktioner
 • Ansøgning om miljøgodkendelse
 • Miljøredegørelser, årsrapportering, miljøhandlingsplaner
 • Affaldsindberetning, intern og ekstern affaldshåndtering
 • Udarbejdelse af virksomhedspolitikker - miljøpolitik, rygepolitik, arbejdsmiljøpolitik og personalepolitik m.fl.
 • APB – ArbejdsPladsBrugsanvisninger (datablade og interne tillæg)
 • Beredskabsplan
 • Brandteknisk redegørelse
 • Personalehåndbøger, HR-opgaver
 • Rådgivning i forbindelse med arbejdsmiljø og lovgivning
 • AMO - Implementering af ArbejdsMiljøOrganisation, tovholder på AMO-møder og –referater
 • Licitationer – licitationsskrivning, tilbudsskrivning og udarbejdelse af dokumentation i forbindelse hermed
 • Salg og markedsføring – markedsføring med en grøn profil og fokus på miljø- og arbejdsmiljø
 • Opsøgende salg for kunder, deltagelse i salgsmøder, opfølgning og tilbudsskrivning
 • Projektrapporter og virksomhedsprofiler til ansøgning om tilskud hos fonde og tilskudsprogrammer