”Jeg har flere års erfaring fra vognmandsbranchen, flair for opbygning af administrative systemer og struktur, kend-
skab til problemstillinger og behov i vognmandsbranchen, sans for forretningsadministra-
tion, økonomi og ressourcer, samt et godt netværk på tværs af brancher. Og så har jeg arbejdet som rådgivende ingeniør indenfor vandløbs-
administration, naturforvalt-
ning og rekreative områder."
Pia Theil Valnert Andersen